1. Scopri TV
  2. Sengoku Basara: Samurai Kings
  3. Stagione 1
  4. Eroico! Campagna sulla pianura Shitaraga di Nagashino