Trama

Ep7 di 20 Come Davide e Golia? - L'ex campione di Battlebots si prepara a una lunga notte ricca di sfide.