Bundesliga

Stagione 2021

Bundesliga

Episodi stagione 2021

Amburgo - Hertha B.

Amburgo - Hertha B.

Arminia - Bayern Monaco

Arminia - Bayern Monaco

Arminia Bielefeld - Augsburg

Arminia Bielefeld - Augsburg

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach

Arminia Bielefeld - Borussia Moenchengladbach

Arminia Bielefeld - Greuther Furth

Arminia Bielefeld - Greuther Furth

Augsburg - Arminia Bielefeld

Augsburg - Arminia Bielefeld

Augsburg - Bayer Leverkusen

Augsburg - Bayer Leverkusen

Augsburg - Bayern Monaco

Augsburg - Bayern Monaco

Augsburg - Borussia Dortmund

Augsburg - Borussia Dortmund

Augsburg - Eintracht Francoforte

Augsburg - Eintracht Francoforte

Augsburg - Stoccarda

Augsburg - Stoccarda

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach

Bayer Leverkusen - Colonia

Bayer Leverkusen - Colonia

Bayer Leverkusen - Friburgo

Bayer Leverkusen - Friburgo

Bayer Leverkusen - Greuther Furth

Bayer Leverkusen - Greuther Furth

Bayer Leverkusen - Stoccarda

Bayer Leverkusen - Stoccarda

Bayer Leverkusen - Stoccarda

Bayer Leverkusen - Stoccarda

Bayern Monaco - Arminia Bielefeld

Bayern Monaco - Arminia Bielefeld

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Bayern Monaco - Bochum

Bayern Monaco - Bochum

Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Bayern Monaco - Borussia Moenchengladbach

Bayern Monaco - Borussia Moenchengladbach

Bayern Monaco - Colonia

Bayern Monaco - Colonia

Bayern Monaco - Eintracht F.

Bayern Monaco - Eintracht F.

Bayern Monaco - Friburgo

Bayern Monaco - Friburgo

Bayern Monaco - Greuther Furth

Bayern Monaco - Greuther Furth

Bayern Monaco - Hertha B

Bayern Monaco - Hertha B

Bayern Monaco - Hoffenheim

Bayern Monaco - Hoffenheim

Bayern Monaco - Lipsia

Bayern Monaco - Lipsia

Bayern Monaco - Mainz

Bayern Monaco - Mainz

Bayern Monaco - Wolfsburg

Bayern Monaco - Wolfsburg

Bochum - Augsburg

Bochum - Augsburg

Bochum - Bayer Leverkusen

Bochum - Bayer Leverkusen

Bochum - Bayern Monaco

Bochum - Bayern Monaco

Bochum - Borussia Dortmund

Bochum - Borussia Dortmund

Bochum - Colonia

Bochum - Colonia

Bochum - Eintracht Francoforte

Bochum - Eintracht Francoforte

Bochum - Hertha B

Bochum - Hertha B

Bochum - Hertha B

Bochum - Hertha B

Bochum - Lipsia

Bochum - Lipsia

Bochum - Stoccarda

Bochum - Stoccarda

Bochum - Wolfsburg

Bochum - Wolfsburg

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund - Augsburg

Borussia Dortmund - Augsburg

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach

Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach

Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte

Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte

Borussia Dortmund - Friburgo

Borussia Dortmund - Friburgo

Borussia Dortmund - Greuther Furth

Borussia Dortmund - Greuther Furth

Borussia Dortmund - Hoffenheim

Borussia Dortmund - Hoffenheim

Borussia Dortmund - Mainz

Borussia Dortmund - Mainz

Borussia Dortmund - Stoccarda

Borussia Dortmund - Stoccarda

Borussia Dortmund - Union Berlino

Borussia Dortmund - Union Berlino

Borussia Moenchengladbach - Arminia Bielefeld

Borussia Moenchengladbach - Arminia Bielefeld

Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen

Borussia Moenchengladbach - Bayer Leverkusen

Borussia Moenchengladbach - Bayern Monaco

Borussia Moenchengladbach - Bayern Monaco

Borussia Moenchengladbach - Bochum

Borussia Moenchengladbach - Bochum

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund

Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund

Borussia Moenchengladbach - Eintracht Francoforte

Borussia Moenchengladbach - Eintracht Francoforte

Borussia Moenchengladbach - Friburgo

Borussia Moenchengladbach - Friburgo

Borussia Moenchengladbach - Hertha B

Borussia Moenchengladbach - Hertha B

Borussia Moenchengladbach - Stoccarda

Borussia Moenchengladbach - Stoccarda

Colonia - Augsburg

Colonia - Augsburg

Colonia - Bayer Leverkusen

Colonia - Bayer Leverkusen

Colonia - Bayern Monaco

Colonia - Bayern Monaco

Colonia - Eintracht Francoforte

Colonia - Eintracht Francoforte

Colonia - Greuther Furth

Colonia - Greuther Furth

Colonia - Hertha B

Colonia - Hertha B

Colonia - Hoffenheim

Colonia - Hoffenheim

Colonia - Lipsia

Colonia - Lipsia

Colonia - Union Berlino

Colonia - Union Berlino

Eintracht Francoforte - Arminia Bielefeld

Eintracht Francoforte - Arminia Bielefeld

Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen

Eintracht Francoforte - Bayern Monaco

Eintracht Francoforte - Bayern Monaco

Eintracht Francoforte - Bochum

Eintracht Francoforte - Bochum

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund

Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund

Eintracht Francoforte - Lipsia

Eintracht Francoforte - Lipsia

Eintracht Francoforte - Stoccarda

Eintracht Francoforte - Stoccarda

Eintracht Francoforte - Union Berlino

Eintracht Francoforte - Union Berlino

Friburgo - Augsburg

Friburgo - Augsburg

Friburgo - Bayer Leverkusen

Friburgo - Bayer Leverkusen

Friburgo - Borussia Dortmund

Friburgo - Borussia Dortmund

Friburgo - Eintracht Francoforte

Friburgo - Eintracht Francoforte

Friburgo - Union Berlino

Friburgo - Union Berlino

Greuther Furth - Bayern Monaco

Greuther Furth - Bayern Monaco

Greuther Furth - Eintracht Francoforte

Greuther Furth - Eintracht Francoforte

Greuther Furth - Lipsia

Greuther Furth - Lipsia

Greuther Furth - Union Berlino

Greuther Furth - Union Berlino

Hertha B. - Amburgo

Hertha B. - Amburgo

Hertha B. - Bayer Leverkusen

Hertha B. - Bayer Leverkusen

Hertha B. - Bayern Monaco

Hertha B. - Bayern Monaco

Hertha B. - Bochum

Hertha B. - Bochum

Hertha B. - Borussia Dortmund

Hertha B. - Borussia Dortmund

Hertha B. - Borussia Moenchengladbach

Hertha B. - Borussia Moenchengladbach

Hertha B. - Colonia

Hertha B. - Colonia

Hertha B. - Lipsia

Hertha B. - Lipsia

Hertha B. - Stoccarda

Hertha B. - Stoccarda

Hertha Berlino - Greuter Furth

Hertha Berlino - Greuter Furth

Hoffenheim - Arminia Bielefeld

Hoffenheim - Arminia Bielefeld

Hoffenheim - Bayern Monaco

Hoffenheim - Bayern Monaco

Hoffenheim - Borussia Dortmund

Hoffenheim - Borussia Dortmund

Hoffenheim - Colonia

Hoffenheim - Colonia

Hoffenheim - Hertha B

Hoffenheim - Hertha B

Hoffenheim - Stoccarda

Hoffenheim - Stoccarda

Hoffenheim - Union Berlino

Hoffenheim - Union Berlino

Lipsia - Arminia Bielefeld

Lipsia - Arminia Bielefeld

Lipsia - Bayer Leverkusen

Lipsia - Bayer Leverkusen

Lipsia - Bayern Monaco

Lipsia - Bayern Monaco

Lipsia - Bochum

Lipsia - Bochum

Lipsia - Borussia Dortmund

Lipsia - Borussia Dortmund

Lipsia - Colonia

Lipsia - Colonia

Lipsia - Hertha B

Lipsia - Hertha B

Lipsia - Mainz

Lipsia - Mainz

Lipsia - Stoccarda

Lipsia - Stoccarda

Lipsia - Union Berlino

Lipsia - Union Berlino

Lipsia - Wolfsburg

Lipsia - Wolfsburg

Mainz - Augsburg

Mainz - Augsburg

Mainz - Bayer Leverkusen

Mainz - Bayer Leverkusen

Mainz - Bayern Monaco

Mainz - Bayern Monaco

Mainz - Borussia Dortmund

Mainz - Borussia Dortmund

Mainz - Borussia Moenchengladbach

Mainz - Borussia Moenchengladbach

Mainz - Colonia

Mainz - Colonia

Mainz - Lipsia

Mainz - Lipsia

Mainz - Union Berlino

Mainz - Union Berlino

Stoccarda - Bayer Leverkusen

Stoccarda - Bayer Leverkusen

Stoccarda - Bayern Monaco

Stoccarda - Bayern Monaco

Stoccarda - Borussia Moenchengladbach

Stoccarda - Borussia Moenchengladbach

Stoccarda - Hertha B.

Stoccarda - Hertha B.

Stoccarda - Mainz

Stoccarda - Mainz

Stoccarda - Union Berlino

Stoccarda - Union Berlino

Una partita

Una partita

Union Berlino - Bayer Leverkusen

Union Berlino - Bayer Leverkusen

Union Berlino - Bayern Monaco

Union Berlino - Bayern Monaco

Union Berlino - Borussia Dortmund

Union Berlino - Borussia Dortmund

Union Berlino - Borussia Moenchengladbach

Union Berlino - Borussia Moenchengladbach

Union Berlino - Greuther Furth

Union Berlino - Greuther Furth

Union Berlino - Hertha B.

Union Berlino - Hertha B.

Union Berlino - Lipsia

Union Berlino - Lipsia

Wolfsburg - Borussia Dortmund

Wolfsburg - Borussia Dortmund

Wolfsburg - Greuther Furth

Wolfsburg - Greuther Furth

Wolfsburg - Lipsia

Wolfsburg - Lipsia

Wolfsburg - Mainz

Wolfsburg - Mainz

Wolfsburg - Stoccarda

Wolfsburg - Stoccarda

Wolfsburg - Eintracht Francoforte

Wolfsburg - Eintracht Francoforte

Colonia - Stoccarda

Colonia - Stoccarda

Bochum - Borussia Moenchengladbach

Bochum - Borussia Moenchengladbach

Bochum - Borussia Moenchengladbach

Bochum - Borussia Moenchengladbach

Bayern Monaco - Union Berlino

Bayern Monaco - Union Berlino

Lipsia - Eintracht Francoforte

Lipsia - Eintracht Francoforte

Lipsia - Eintracht Francoforte

Lipsia - Eintracht Francoforte

Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Colonia - Borussia Dortmund

Colonia - Borussia Dortmund

Hertha B. - Hoffenheim

Hertha B. - Hoffenheim

Union Berlino - Colonia

Union Berlino - Colonia

Friburgo - Bayern Monaco

Friburgo - Bayern Monaco

Borussia Dortmund - Lipsia

Borussia Dortmund - Lipsia

Augsburg - Wolfsburg

Augsburg - Wolfsburg

Borussia Moenchengladbach - Mainz

Borussia Moenchengladbach - Mainz

Stoccarda - Borussia Dortmund

Stoccarda - Borussia Dortmund

Bayern Monaco - Augsburg

Bayern Monaco - Augsburg

Hertha B. - Union Berlino

Hertha B. - Union Berlino

Eintracht Francoforte - Friburgo

Eintracht Francoforte - Friburgo

Lipsia - Hoffenheim

Lipsia - Hoffenheim

Borussia Dortmund - Wolfsburg

Borussia Dortmund - Wolfsburg

Borussia Moenchengladbach - Colonia

Borussia Moenchengladbach - Colonia

Arminia Bielefeld - Bayern Monaco

Arminia Bielefeld - Bayern Monaco

Union Berlino - Eintracht Francoforte

Union Berlino - Eintracht Francoforte

Hoffenheim - Greuther Furth

Hoffenheim - Greuther Furth

Bayer Leverkusen - Lipsia

Bayer Leverkusen - Lipsia

Eintracht Francoforte - Bochum

Eintracht Francoforte - Bochum

Hoffenheim - Friburgo

Hoffenheim - Friburgo

Bayer Leverkusen - Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen - Eintracht Francoforte

Borussia Moenchengladbach - Lipsia

Borussia Moenchengladbach - Lipsia

Bochum - Arminia Bielefeld

Bochum - Arminia Bielefeld

Greuther Furth - Borussia Dortmund

Greuther Furth - Borussia Dortmund

Hertha B. - Mainz

Hertha B. - Mainz

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach

Eintracht Francoforte - Borussia Moenchengladbach

Bayern Monaco - Stoccarda

Bayern Monaco - Stoccarda

Lipsia - Augsburg

Lipsia - Augsburg

Scegli un episodio per visualizzare il dettaglio della programmazione di Bundesliga

Sei a un passo dai tuoi contenuti preferiti.
Devi solo scegliere l’offerta che fa per te. Sei già cliente? Accedi al Fai da te.

In questa stagione

Le partite del massimo campionato di calcio tedesco. Campione in carica il Bayern Monaco.